تماس جهت سفارش : 09900374813

پنیرهای قالبی

جهت استفاده در لبه نان پیتزا با نقطه ذوب بالا و کش فراوان