پنیر لوله ای یا طنابی

پنیر موزارلا جهت استفاده در لبه نان پیتزا با نقطه ذوب بالا و کش فراوان