دوغ نعناع

دوغ گرما دیده تهیه شده از شیر تازه گاو ، سرشار از کلسیم